Tänapäev

Sangaste tänapäeval

Tänasel päeval kannab „Sangaste“ nime nii vald kui selle keskus, Sangaste alevik. Sangaste valla pindala on 144.7 km2 ja siin elab 1433 elanikku.

Sangaste vallas asub üks alevik (Sangaste) ja 13 küla. Vallas on hästi arenenud turismisektor (Sangaste Loss, Sangaste Rukki Maja, mitmed turismitalud ja aktiivse puhkuse pakkujad) ja põllumajandus. Sangastes käib koos Sangaste kihelkonna regilauluansambel „Koidu Tähed“ ja rahvatantsu ansambel „Kõvverad Kõdarad“. Sangaste vallavanem on Kaido Tamberg.

Rohkem infot Sangaste vallast: www.sangaste.ee

RM1