Sangaste Rukki Maja broneerimistingimuste eesmärk on kehtestada ühtsed ja arusaadavad reeglid kõikidele meie klientidele, kes kasutavad ja/või soovivad kasutada meie restorani- ja /või majutusteenuseid.

 1. Broneerimise ĂĽldtingimused:
  1. Sangaste Rukki Maja kliendid on kohustatud enne broneerimist tutvuma broneeringutingimustega. Broneerimistingimused on kohustuslikud täitmiseks kõikidele klientidele. 
  2. Ettemaks(ud) ja mĂĽĂĽgieelne arve(d) tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. 
  3. Klient peab broneeringu koheselt tĂĽhistama, kui ta otsustab broneeritud restorani- või majutusteenust mitte kasutada. 
  4. Sangaste Rukki Maja’l on õigus kliendi broneering tĂĽhistada, kui klient ei ole õigeaegselt tasunud ettemaksu või mĂĽĂĽgieelset arvet. 
 2. Hinnainfo:
  1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksusid. 
 3. KĂĽlalistemaja broneerimine ja tasumine:
  1. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@rukkimaja.eeja telefonidel +372 523 7637 ja +372 76 69 323.
  2. Sangaste Rukki Maja menetleb kõiki broneeringuid vastavalt nende laekumise järjekorras.
  3. Broneerida saab nii ĂĽksikuid tube kui tervet maja. Broneeringuid, mis sisaldavad 3 ja enam tube, käsitletakse grupibroneeringutena. 
  4. Ettemaks on kohustuslik grupibroneeringutele ja suurĂĽrituste toimumise ajal tehtavatele broneeringutele. 
  5. Broneering kinnitatakse e-maili või telefoni teel, või kui tasutud on ettemaksuarve, mis on 50% broneeringu kogusummast või eraldi kokkuleppel esitatud garantiikiri.
  6. 3.6.Ülejäänud broneeringu summa saab tasuda külalistemajja jõudes sularahas ja kaardiga või arve alusel 2 tööpäeva enne broneeringu kuupäeva. Arvega tasumise palume eelnevalt kooskõlastada e-maili või telefoni teel.
  7. Ettemaksu või muu arve tühistamisel kinnitab klient, et on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.
 4. Restoraniteenuste broneerimine ja tasumine:
  1. Broneeringuid saab teha e-maili teel aadressil info@rukkimaja.eeja telefonidel +372 523 7637 ja +372 76 69 323.
  2. Sangaste Rukki Maja menetleb kõiki tellimusi vastavalt nende laekumise järjekorras. 
  3. Sangaste Rukki Maja edastab Teile tellimusevormi, milles on välja toodud pakutavad toidud ja nende hinnad. Ootame kliendi poolt täidetud tellimusevormi 4 päeva, see aeg on sĂĽsteemis kliendi nimel eelbroneering. Kliendilt vastuse mittesaamisel tĂĽhistatakse eelbroneering. 
  4. Tellimusvormi täitmine ja edastamine e-mailile ei tähenda broneeringu kinnitamist. Broneering kinnitatakse ettemaksu tasumisega. 
  5. Broneering kinnitatakse kui tasutud on ettemaksuarve, mis on 30% tellimusvormi kogusummast või eraldi kokkuleppel esitatud garantiikiri. 
  6. Kui broneering kinnitatakse vähem kui 7 päeva enne teenuse kasutamist, esitatakse arve kogu tellimusvormi summa ulatuses, mis tuleb tasuda 48h jooksul. 
  7. Tellimusvorm kinnitatakse 7 päeva enne teenuse kasutamist, kui pole kokkulepitud teisiti. 
  8. Ülejäänud tellimusevormi summa saab tasuda restorani jõudes sularahas ja kaardiga või arve alusel 2 tööpäeva enne teenuse kasutamise kuupäeva. Arvega tasumise palume eelnevalt kooskülastada e-maili või telefoni teel.
  9. Ettemaksu või muu arve tĂĽhistamisel kinnitab klient, et on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega. 
 5. Broneeringu ja/või tellimuse tühistamine ja muutmine:
  1. Klient peab broneeringu koheselt tühistama, kui ta otsustab broneeritud majutust või restoriani teenust, mitte kasutada.
  2. Klient peab tühistamisest teavitama Sangaste Rukki Maja esindajat e-maili teel aadressil info@rukkimaja.eevõi telefonil +372 523 7637.
  3. Tühistamise kuupäev on päev, millal Sangaste Rukki Maja saab e-kirja või telefoni teel kliendilt tühistamise teavituse.
  4. Kui broneering või tellimus tühistatakse 14 või enam päeva enne teenuse kasutamise tähtaega, tagastatakse kliendi poolt tehtud ettemaks täies ulatuses (vähendatuna teenustasu võrra, mis on 10 eur).
  5. Kui broneering või tellimus tĂĽhistatakse 13-8 päeva enne teenuse kasutamise tähtaega, tagastatakse kliendi poolt tehtud ettemaks 50% ulatuses. 
  6. Kui broneering või tellimus tühistatakse 7 või vähem päeva enne teenuse kasutamise tähtaega, ei tagastata kliendile ettemakstud raha.
  7. Kui broneering tühistatakse enne teenuse kasutamise tähtaega kliendi või temale lähedase sugulase haigestumise, õnnetusjuhtumisse sattumise või surma tõttu, on kliendil õigus kogu ettemakstud raha tagasi saada, vaid juhul kui klient esitab hiljemalt 2 nädalat peale broneeringu tühistamist arsti või politsei poolt väljastatud tõendi juhtumi kohta.
  8. Broneeringut ei saa tühistada punktis 5.7 toodud põhjustel, kui teenust juba kasutatakse või teenuse tähtaeg on samal päeval. Sellisel juhul ettemaksu ei tagastata.
  9. Kui klient soovib muuta broneeringu aega või kohta (näiteks vahetada broneeringu kuupäeva või tuba), siis peab ta sellest koheselt teada andma e-kirja või telefoni teel vähemalt 7 päeva enne teenuse kasutamise tähtaega. Sangaste Rukki Maja muudab võimaluse korral broneeringut ja teavitab sellest ka klienti. Kui broneeringut ei ole võimalik muuta ning klient otsustab broneeringust loobuda, ei kuulu kliendi tehtud ettemaksud tagastamisele.
  10. Sangaste Rukki Maja’l on õigus tühistada broneering vääramatu jõu tõttu (loodusõnnetus, töötajate streik vms). Sangaste Rukki Maja’ll on sellisel juhul kohustus teavitada sellest esimesel võimalusel klienti ning kohustus maksta kliendile tagasi kogu ettemakstud summa. Kliendile tekkinud muid võimalikke kulusid Sangaste Rukki Maja ei kompenseeri.
 6. KĂĽlalistemaja kodukord
  1. Sangaste Rukki Maja kĂĽlalistemaja administraatoriks on klienditeenindaja ja vastuvõturuumiks restorani lett. Klienditeenindus on Teie jaoks olemas 8st 22ni. 
  2. Kõikides tubades on sisetelefonid. Sisetelefonidega on võimalik võtta ühendust:
   1. 323 – administraator/restoran
   2. 333 – Silva-Agro sekretär
   3. 112 – hädaabi
  3. Sisseregisteerimisel tuleb kĂĽlalistel täita ankeet isikuandmetega. Toas võib viibida vaid ankeedil märgitud arv inimesi. KĂĽlaliste tulekul palume sellest teavitada administraatorit, öeldes kĂĽlaliste arvu ja majas viibimise aja. Mitte teavitamise korral on Sangaste Rukki Majal õigus esitada lisakohtade kohta arve. 
  4. KĂĽlalistemaja teenust kasutavate klientide saabumise aeg on 16.00 ja tubade/maja vabastamise aeg on kell 12.00.
  5. Külalistemaja on avatud iga päev kella 8st 22ni. Kui soovite saabuda või lahkuda teistel kellaaegadel, siis palume administraatoriga eelnevalt kooskülastada.
  6. Hommikusööki pakutakse restoranis vahemikus kell 8-10. Erisoovidest palume teavitada klienditeenindajat, püüame võimaluste piires neid täita. Lisatasu eest on võimalik hommikusööki saada enne kella 8st.
  7. Lemmikloomad on kĂĽlalistemajja oodatud. Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda. Lemmiklooma eest on lisatasu. 
  8. Mitmepäevase majutuse korral koristatakse Teie tuba ning vahetatakse voodupesu ja rätikud üldjuhul iga 3 päeva järel. Koristusaeg vahemikus kell 12-14.
  9. Probleemide korral helistage:
   1. administraator/restoran – 323 (sisetelefoniga) / +372 76 69 323 (välisliinilt) kell 8-22
   2. juhataja – +372 52 37 637 (välisliinilt)
  10. Teenuse kasutamise jooksul vastutab klient tema kasutusse antud inventari (mööbel jm) ja majutusobjektide (sealhulgas maja lähiümbrus ja sisemus) heakorra ja säilimise eest.
  11. Sangaste Rukki Maja’l on õigus nõuda kliendilt tagatisraha enne teenuse kasutamist.
  12. Palume väärtasju järelvalveta tubadesse mitte jätta. Ettevõte ei vastuta kaduma läinud asjade eest. 
  13. Sangaste Rukki Majas on suitsetamine siseruumides rangelt keelatud. Keelust üleastumisel on meil õigus nõuda kahjutasu 50€.
  14. Broneeringu kestel majast lahkudes soovitame jätta võtme administraatori kätte, nii ei saa võti väljapool maja kaduma minna. Võtme kaotamisel kahjutasu 30€. 
  15. Öörahu on kella 22.00-07.00, juhul kui kogu maja ei ole broneeritud ühe kliendi poolt või toimub üritus.
  16. Broneeringu lõppedes veenduge, et midagi maha ei unune. Ettevõte ei vastuta maha jäetud asjade eest. 
  17. Broneeringu lõppedes tuleb võtmed alati anda administraatori/klienditeenindaja kätte, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Tagastamata või kadunud võtmete korral on meil õigus nõuda kahjutasu 30€. 
 7. Kahjude korvamine
  1. Klient on kohustatud korvama Sangaste Rukki Majale kahjud, mis ta on tekitanud seoses restorani või külalistemaja kasutamisega.
  2. Kahjude korral vormistatakse võimalusel enne kliendi lahkumist kohapeal kahepoolselt allkirjastatud akt ja /või fotod kahjustustest.
  3. Sangaste Rukki Maja esitab peale kahjude tekkimist kliendile arve, mille klient on kohustatud tasuma arvel märgitud ajaks.
 8. Kliendikaebused
  1. Kõik kaebused tuleb esitadaja Sangaste Rukki Maja kontaktisikule koheselt ja kohapeal. Probleem lahendatakse kahepoolsel kokkuleppel koheselt.
  2. Kui pooled koheselt kokkuleppele ei jõua, tuleb intsident fikseerida kohapeal kirjalikult, enne broneeringu/teenuse kasutamise lõppu ning selle allkirjastavad mõlemad osapooled.
  3. Peale intsidendi kirjalikku fikseerimist punkti 8.2 kohaselt, esitab klient kahjunõude ja/või kaebuse kahjude korvamiseks 7 päeva jooksul peale teenuse kasutamist e-kirja teel aadressile info@rukkimaja.ee. Kui kaebus ja/või kahjunõue ei ole esitatud etteantud tähtaja jooksul, puudub kliendil õigus lõpparvet vaidlustada.
  4. Kliendi poolt esitatud kahjunõude ja/või kaebuse käsitlemiseks on Sangaste Rukki Maja’l aega 14 päeva.
  5. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimistel kokkuleppele mõttejõudmisel lahendatakse vaidlused seadusega ettenähtud korras.