1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

1.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

1.2. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

1.3. Rukki e-poe külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefon ja e-posti aadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

1.4. Rukki e-poe külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 1 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.