Seisuga 15.04.2020.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.1.1. Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

1.1.2. Kaupleja – juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus-või kutsetegevusega;

1.1.3.  Kaup – pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus;

1.1.4. Teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus;

1.1.5. Tellimus – sidevahendi abil edastatud lepingupoolte tahteavaldus lepingu sõlmimiseks;

1.2. Veebileht www.rukkimaja.ee on Silva-Agro OÜ, registrikood 10136628, KMKR EE100493818, aadress Valga mnt 11, Sangaste 67013, Eesti ; e-posti aadress: info@silvaagro.ee poolt kättesaadavaks tehtud internetipõhine Toidu- ja Tööstuskaupade internetipood ja müügikeskkond (edaspidi: Rukki e-Pood). Rukki e-Poe kasutamise ja Kaupade/Teenuste ostmisega kinnitab Tarbija oma nõustumist Rukki e-Poe kasutamistingimuste ja muu Tarbija jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

1.2. Rukki e-Poe müügikeskkonnas olevate Kaupade piltidel on illustreeriv tähendus.

1.3. Rukki e-Poes tohib iseseisvalt Tellimust sooritada füüsilisest isikust teovõimeline isik (täisealine, 18-aastaseks saanud isik). Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud Tellimuse tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades makse on sooritatud.

2. RUKKI E-POE KASUTAMINE

2.1. Tarbija on kohustatud sooritama Kaupade/Teenuste tellimused ja maksed vastavalt Rukki e-Poe kasutamistingimustele ja -juhistele.

2.2.  Silva-Agro OÜ’l on õigus Tarbija poolt edastatud korraldus täitmata jätta, juhul kui Tarbija ei ole tasunud Kauba või Teenuse eest, või kui Tarbija krediitkaardil puuduvad selleks rahalised vahendid.

2.3. Tarbija on Rukki e-Poe kasutamisel kohustatud tagama tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse ning mitte kasutama müügikeskkonda selleks mitte ettenähtud toimingute läbiviimiseks.

2.4. Tarbijal ei ole ilma Silva-Agro OÜ kirjaliku loata õigus Rukki e-Poe müügikeskkonda ja selle osasid mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, muuta ja muul sarnasel viisil kasutada.

3. KAUP, KAUBA HIND, KAUBA KOGUS JA KOHALETOIMETAMISE TASU

3.1. Rukki e-Poe Kaupadele kehtivad Tellimuse tegemise hetkel valitud Kauba hind eurodes koos käibemaksuga järgmiselt:

3.1.1.  Kaubale kauplusesse järgi tulles tasub Tarbija Kaubale kaupluses ostu sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga;

3.1.2.  Tellimuse kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel, tasub Tarbija Rukki e-Poe müügikeskkonnas makse sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga. Juhul kui Kauba kohaletoimetamise kuupäevaks on muutunud toote müügihind (kampaaniahind), jääb jõusse Tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind;

3.2. Kaalutoote puhul on lõpphinnaks Rukki e-Poes olev hind. Rukki e-Pood komplekteerib kaalutoote vastavalt tellimusele, kui tootel esineb kaaluerinevus siis see on alati Tarbija kasuks.

3.3. Kauplejal on õigus muuta Rukki e-Poe müüdava Kauba hinda;

3.4. Tellitud Kauba kohaletoimetamisel Kulleri vahendusel sõltub kohaletoimetamise tasu teeninduspiirkonnale vastavast hinnakirjast;

3.4.1. Kohaletoimetamise teenuse tasu Kulleri vahendusel kuvatakse Tarbijale Tellimuse vormistamise hetkel.

3.4.2. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu alljärgnevalt:

3.4.3. Kulleriga tellimuste kättesaamisel – Sangastest kuni 15km kaugusel, lisandub arvele teenustasu*** 5.00€ (sisaldab käibemaksu). 
*** Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

3.4.4. Kulleriga tellimuste kättesaamisel – Sangastest kuni 15km kauguse, kuid mitte rohkem kui 30km, lisandub arvele teenustasu*** 8.00€ (sisaldab käibemaksu).
*** Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

3.4. Pandimärgiga märgistatud Kauba joogipakendile lisandub tagatisraha, mille summa on avaldatud Kauba juures eraldi hinnana. Pakendijäätmed, millele on kehtestatud tagatisraha, on Ostjal võimalus tagastada ükskõik millisesse kogumispunkti.

3.5. Tarbija nõusolekul võib Kaupleja asendada Tellimuses tellitud Kauba selle omaduste, koguse ja hinna poolest samaväärse asendustootega. Samaväärse asendustoote puudumisel ja tellitud Kauba ja asendustoote hinnavahe korral tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud Kauba maksumuse või selle vahe.

3.6. Tarbija mittenõustumisel asendustootega tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud asendustoote maksumuse pärast Tellija poolt asendustoote tagastamist Kauplejale.

3.7. Kauplejal on õigus vajadusel võtta Tarbijaga ühendust asendatava Kauba kooskõlastamiseks telefoni teel.

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA KINNITAMINE

4.1. Rukki e-Poe saab Tellimusi esitada registreerimata kasutajana.

4.2. Kauba tellimiseks valib Tarbija Rukki e-Poe müügikeskkonnast talle sobiva(d) Kauba(d) ja lisab tooted ostukorvi. Tarbijal on võimalik ostukorvi sisu korrigeerida kuni Tellimuse kinnitamiseni ja enne Kauba eest tasumist.

4.3. Tellimuse vormistamiseks täidab Klient müügikeskkonnas nõutud andmeväljad; valib Kauba sobiva kättesaamise või üleandmise viisi (kauplus, kuller), märgib Tellimuse kättesaamise koha.

4.4 Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on teadlik, et tellitud Kaupa ei toimetata laste-, ravi- ja kinnipidamisasutustesse.

4.5. Tarbija kohustub enne Tellimuse kinnitamist ja makse tegemist kontrollima tema poolt koostatud Tellimuse sisu, kogust ja selle vastavust Tellimusele. Kinnitatud Tellimuse sisu ei ole tagantjärele võimalik muuta.

4.6. Tellimuse jõudmisel Kauplejani, edastab Kaupleja Tarbijale automaatvastusena e-kinnituskirja.

4.7. Kaupleja teavitab Tarbijat Kauba komplekteerimisest e-posti teel enne Tellimuse kohaletoimetamist.

4.8. Tellimuses esinevate võimalike ebatäpsuste või vigade korral (mittesoovitud kaubad või kogused) tuleb Tarbijal võtta koheselt ühendust Kaupleja klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

4.9. Kaupleja ei vastuta Tellimuse täitmisel Tarbija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest või Tellimusest loobumisel tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.

5. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

5.1. Tellimusi võib kätte saada Rukki Maja poest või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga.

5.2. Tellimuste kättesaamine kaupluses:

5.2.1. Kaupluses toimub tellimuste väljastamine letist kõigil nädalapäevadel kella 10-18ni. (va. 1.jaanuar ja 25.detsember).

5.2.2. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tellimuse väljastamata.

5.2.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud. 

5.2.4. Müüja hoiab tellimusi kuni päeva lõpuni (s.o kuni 18.00), kui pole kokku lepitud teisiti. Kui klient tuleb tellimusele järele hiljem kui määratud ajal, peab ta arvestama võimaliku ooteajaga tellimuse kättesaamisel. Kui klient ei tule päeva jooksul tellimusele järele ja pole kokku leppinud teisiti, loetakse klient tellimusest loobunuks ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktidele 6.2. ja 6.3. 

5.3. Tellimuste kättesaamine kulleriga:

5.3.1. Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel määrata aadress.

5.3.2. Kulleriga tellimuste kättesaamisel – Sangastest kuni 15km kaugusel, lisandub arvele teenustasu*** 5.00€ (sisaldab käibemaksu). 
*** Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

5.3.3 Kulleriga tellimuste kättesaamisel – Sangastest kuni 15km kauguse, kuid mitte rohkem kui 30km, lisandub arvele teenustasu*** 8.00€ (sisaldab käibemaksu).
*** Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

5.3.4. Tellimus toimetatakse määratud aadressile. Tellimuse üleandmise täpsem aeg lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

5.3.5. Klient peab tagama tellimuses märgitud aadressil ja kokkulepitud kellaajal tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa vastavalt punktidele 6.2. ja 6.3. 

5.3.6. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 6.3.

6. TELLIMUSEST LOOBUMINE

6.1. Kliendil on õigus tasutud Tellimusest loobuda teavitades sellest Rukki e-Poes klienditeenindust alljärgnevalt:

6.1.1. ise järgi tulles või kuller teenuse korral – helistades Rukki e-Poe kontakttelefonile esimesel võimalus, kuid mitte hiljem kui on teavitatud, et tellimus on täidetud.

6.2. Juhul, kui Klient teavitab Tellimusest loobumisest hiljem kui teda on teavitatud emaili teel, et tellimus on komplekteeritud, on kauplejal õigus esitada arve või tagastatavast summast kinni pidada kulleriga kohaletoimetamise ja/või komplekteerimise tasu.

6.3. Kauplejal on õigus vajadusel tühistada Tellimuse täitmine, teavitades sellest Tarbijat telefoni või e-posti teel koos tühistamise põhjusega. Juhul, kui Kaupleja tühistab Tellimuse täitmise, tagastatakse Tellimuse maksumus Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tellimuse tühistamise hetkest.

7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

7.2. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7.3. Rukki e-poe külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefon ja e-posti aadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

7.4. Rukki e-poe külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 1 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.